Hjälpsidor...

Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Servicehelger 2017
Följande datum är det planerade servicehelger för Alvis: 27 augusti, 24 september, 29 oktober, 26 november och 17 december. Det innebär att det från lördag kväll 23:00 till söndag kl 18:00 kan förekomma kortare driftstörningar i Alvis.

Microsoft Office 2016 och Excel-filer från Alvis
Om du jobbar i Excel 2016 och använder Explorer som webbläsare för Alvis så får du problem att öppna de skv-filer som skapas i Alvis (i t ex filgeneratorn) direkt i Excel. Lathund för detta hittar du i Hjälp/Guider/Statistik i Alvis. Det fungerar som tidigare om du öppnar Alvis i webbläsaren Firefox Mozilla.


Information till personal inom socialtjänst och Af
Om du behöver hjälp att hitta i Alvis så finns nu en lathund publicerad i Alvis, du hittar den i Hjälp / Guider under rubriken Studerandeadministration.


Information till administratörer på skola

Studieförsäkran och CSN
Alla elever (ej Sfi och Lärvux) ska registreras med studieförsäkran Ja/Nej vid kursstart på varje kurs som rapporteras till CSN. Detta kan registreras först efter kursstart. Elever som fortsätter en kurs (kursdel 2:2, 2:3 osv) kan registreras med Ja i före kursstart./170809
Elever som är
sjukskrivna ska INTE registreras med JA i studieförsäkran i Alvis. Dessa elever ska själva skicka in en blankett till CSN för studieförsäkran för sjukskrivna. /170616
Ny lathund för registrering av studieförsäkran finns under Hjälp-knappen, Studerandeadministration./170703


Lärare som glömt sitt lösenord i Alvis
Nu har vi många lärare som kontaktar oss för att de har glömt sina lösenord för Alvis. Det gäller lärare som loggar in med Stadenkonto eller BankID. Eftersom de inte behöver sitt Alvislösenord för att logga in så glömmer dom bort det. Efter fyra felaktiga försök så låses kontot. För att spara betyg i Alvis så krävs det att man verifierar med sitt lösenord för Alvis.
Lärare som kan logga in i Alvis kan gå till Mina inställningar för att få nytt lösenord. Har man fått nytt lösenord så kan man också byta det till ett annat som är lättare att komma ihåg. Mina inställningar hittar man under symbolen för Mina inställningar: 
 .
Vi är tacksamma om ni kan hjälpa era lärare att hitta hur man får nytt lösenord! /Alvis support

Alvisträffar för administratörer för hösten 2017
SFI, tisdagar kl 14.30-16: 12 september, 14 november
Komvux, torsdagar kl 13.30-15: 7 september (OBS! lokal för detta möte är Besluta, plan 6), 16 november
Gemensamma, onsdagar kl 13.30-15: 11 oktober, 13 december
Lokal: Briljanten (Rosenlundsgatan 8, plan 4)
Dagordning skickas ut via Meddelande i Alvis (till administratörer på UBA) veckan innan mötet.

Riktlinjer och rutiner
Vuxenutbildningens riktlinjer och rutiner för utbildningsanordnare finns på goteborg.se, en länk dit finns här.

Aktuella studieperioder /161212
Gy och gruv 2017
Jan Grupp/Flex/Distans    2017-01-09 - 2017-05-26     20 veckor
Jan Yrk  2017-01-09 - enligt planering  
Feb Flex/distans         2017-02-13 - 2016-06-30 20 veckor
Mars Grupp 2017-03-20 - 2017-05-26 +
2017-08-07 - 2017-10-13
20 veckor
Mars Yrk 2017-03-27 - enligt planering  
Mars Flex/Distans         2017-03-20 - 2017-06-30 +
2017-07-03 - 2017-08-04
20 veckor
April Flex/Distans   INSTÄLLT!  
Maj Flex/Distans INSTÄLLT!  
Aug Yrk 2017-08-14 - enligt planering  
Aug Grupp/Flex/Distans 2017-08-07 - 2017-12-22 20 veckor
Sept Flex/Distans Inställt!  
Okt Grupp/Flex/Distans 2017-10-16 - 2017-12-22 +
2018-01-08 - 2018-03-16
20 veckor
Okt Yrk 2017-10-30 - enligt planering  
Nov Flex/Distans 2017-11-20 - 2017-12-22 +
2018-01-08 - 2018-04-20
20 veckor
Fri  = flex/distans, Grupp = lärarledd gruppundervisning

Sfi                  V17: 2017-01-09 – 2017-07-07 (=26 veckor)
                      H17: 2017-08-07 - 2017-12-22  (=20 veckor)

Särvux:         V17 Jan:   2017-01-09 - 2017-06-09  
                     V17 Mars:
2017-03-20 - 2017-06-09 (=12 veckor)
                     H17 Aug:   2017-08-07 - 2017-12-22 (=20 veckor)
                     H17 Okt:    2017-10-16 - 2017-12-22 (=10 veckor)
                     Sista ansökningsdag för respektive start är samma som för komvux.

Orienteringskurser
Det finns kurskoder för orienteringskurser för respektive skolform. Kurskoderna för de olika skolformerna börjar på GRNORI21 (gruv), KGYORI11 (gy), SGRORI71 (sär gr) och SGYORI61 (sär gy), därefter kommer A, B, C, D, E eller F för de olika varianterna av orienteringskurs. Det huvudsakliga syftet med dessa varianter av orienteringskurser ska vara:
A - Studie- och yrkesplanering
B - Studieteknik
C - Ämnesintroduktion
D - Validering
E - Modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål
F - Yrkessvenska

Kommande ansökningsperioder
Startdatum Ansökningsperiod Kursbesked
når sökande
Fördelning Kursplacering
klar
April-maj: Flex/distans INSTÄLLDA!      
7 augusti, grupp 20170308 - 20170518 26 juni    
7 augusti, flex/distans 20170308 - 20170502 26 juni    
14 augusti, yrkesutbildning 20170410 - 20170502 26 juni    
/Uppdaterat 170412

Frysningsdatum
Vid dessa datum så fryser vi en bild av läget i Alvis som sedan blir underlag för utbetalningarna till skolorna Det är viktigt att frånvaro på Sfi och praktik är registrerad och klarmarkerad och att klasslistorna är rensade på samtliga skolformer till dessa datum:
H17
Juli                 170717
Augusti           170825
September     170925
Oktober          171030
November      171124
December       171218
Januari för H17    180109
Slutfrysning H17   180125

 
Betygsbeställningar
Vid betygsbeställning så måste du först välja betygsdokument! 
Samlat betygsdokument - alla kurskoder före GY11
Utdrag ur betygskatalog - alla kurskoder i Vux2012/GY11  OBS! Utdrag ur betygskatalog har olika dokument för varje skolform. Studerande kan beställa betyg via sitt studerandekonto, de måste också välja betygsdokument först och sedan välja kurser. Det går att beställa betyg på engelska. Vid en betygsbeställning kan eleven räkna med att få sitt betyg inom sju arbetsdagar. (Betyg från ungdomsgymnasiet skrivs ut av respektive gymnasieskola.)

Betygsbeställningar för gamla Sfi- och särvuxbetyg
När du beställer betyg för sfi och särvux som gäller kursplaner som gällde före 1 juli 2012 då väljer du "Samlat betygsdokument" och "Visa alla grupper". Betygsbeställningen fungerar inte för dokumenten "SFI (Samlat betygsdokument)" eller "Särvux (Samlat betygsdokument)". Betygsbeställningar görs i Rapporter/Betygsrapporter.

Slutbetyg och kursbetyg till UHRs betygsdatabas BEDA
Vi har skickat in slutbetyg fr o m 2011 och kursbetyg fr o m 2012 till UHR, äldre betyg finns inte i UHRs betygsdatabas. Vi skickar in kursbetyg och slutbetyg för innevarande termin till UHRs betygsdatabas. Alla slutbetyg och gymnasieexamen som utfärdas rapporteras till UHR i samband med utfärdande. Kursbetyg skickas var 14:e dag, oftast på fredagar.


CSN-rapportering
Vi rapporterar till CSN varje dag, uppgifterna kan CSNs handläggare se dagen efter. Vi skickar alltid med uppgifter för innevarande termin samt terminen före och efter. Vid behov kan extra filer skickas. OBS! Det är viktigt att ALLA elever under 20 år, som läser  grundläggande eller gymnasiala kurser, registreras med omfattning i CSN-fliken i Studerandeadministration. Omfattning anges som heltid eller deltid.


Rekommenderade webbläsare för Alvis
I första hand Internet Explorer och Mozilla Firefox eftersom det är dessa webbläsare som nya versioner av Alvis kontrolleras mot. Det är viktigt att så ny version som möjligt används

 

Nyheter

Studieförsäkran!
2017-08-09
Till Alla skoladministratörer:
Alla elever (för alla studiemedelsberättigade kurser) ska registreras med Studieförsäkran = Ja/Nej så snart som möjligt efter kursstart.
Eleverna får inte ut sina studiemedel om vi inte har rapporterat JA i Studieförsäkran.

Detta registreras i Studerandeadministration, flik Grupp/Studerande (3). Välj Registrera studieförsäkran i Urval. Grön plupp står för JA, röd för NEJ och den gula står för att registrering saknas. Vi skickar CSN-fil där detta finns med varje dag.

Alvis support

Glömt Lösenord!

Har du glömt ditt lösenord klicka här
Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Box 5412, 402 29 Göteborg, Tel. 031-368 30 00
Alvis från Gotit Alvis från Gotit