Hjälpsidor...

Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Information till administratörer på skola

Ny version av Alvis kommer ut 25 januari/180119
Ny version läggs ut den 25 januari efter kl 17.00. Läs mer om nyheterna i Versionsdokumentet, som du hittar i Hjälp/Versionsdokument här i Alvis. Bland de nyheter som kommer finns t ex:

  • Möjligt att koppla till klass för flera terminer vid koppling till ny grupp/kurspaket (Koppla ny grupp).
  • Signatur för personal blir nu unik uppgift (att man inte kan spara en signatur som redan finns)
  • SFI – Studieväg väljs med automatik när man skapar en grupp med ny SFI-kurskod
  • Ansökan – Studieomfattning visar även över 100%
  • Sökning på StuderandeID möjlig i Stuerandeadmininstration/Studerande/Sök – Utökad sökning
  • Studieplan – nytt val för att få med dagboksanteckning/revisioner vid utskrift
  • Kursbeskedsmallar – Gamla mallar går nu att inaktivera.

Flera funktioner har behörighet kopplad till sig och kommer inte att fungera förrän vi har kopplat behörigheten till rätt behörighetsgrupp.

Alvisträffar för administratörer för våren 2018 /171229
SFI, tisdagar kl 14.30-16: 6 februari, 10 april och 15 maj
Komvux, onsdagar kl 13.30-15: 31 januari, 11 april och 16 maj
Gemensamma, onsdagar kl 13.30-15: 7 mars och 20 juni
Lokal: Briljanten (Rosenlundsgatan 8, plan 4)
Dagordning skickas ut via Meddelande i Alvis (till administratörer på UBA) veckan innan mötet. Vi är tacksamma om frågor/ämnen som man vill ta upp på mötet eller få information om skickas till Karin Isaksson veckan innan mötet.

Riktlinjer och rutiner
Vuxenutbildningens riktlinjer och rutiner för utbildningsanordnare finns på goteborg.se, en länk dit finns här.

Aktuella studieperioder /170915
 
Gy och gruv 2018    
Januari Grupp 2018-01-08 - 2018-05-25  
Mars Grupp 2018-03-19 - 2018-05-25  
Augusti Grupp 2018-08-06 - 2018-12-21  
Oktober Grupp 2018-10-15 - 2018-12-21  
Januari flex/distans 2018-01-08 - enl ind studieplan 10v, 15v el 20v
Mars flex/distans 2018-03-19 - enl ind studieplan 10v, 15v el 20v
Maj flex/distans 2018-05-28 - enl ind studieplan 10v, 15v el 20v
Augusti flex/distans 2018-08-06 - enl ind studieplan 10v, 15v el 20v
Oktober flex/distans 2018-10-15 - enl ind studieplan 10v, 15v el 20v
November flex/distans 2018-11-26 - enl ind studieplan 10v, 15v el 20v
Januari Yrk 2018-01-08 - enl skolans planering  
April Yrk 2018-04-09 - enl skolans planering  
Augusti Yrk 2108-08-27 - enl skolans planering  

Sfi                 V18: 2018-01-08 - 2018-07-06
                     Sommarkurs etableringselever: 2018-07-09 - 2018-08-03
                     H18: 2018-08-06 . 2018-12-21

Särvux:         H17 Okt:    2017-10-16 - 2017-12-22 (=10 veckor)

                     Sista ansökningsdag för respektive start är samma som för komvux.


Orienteringskurser
Det finns kurskoder för orienteringskurser för respektive skolform. Kurskoderna för de olika skolformerna börjar på GRNORI21 (gruv), KGYORI11 (gy), SGRORI71 (sär gr) och SGYORI61 (sär gy), därefter kommer A, B, C, D, E eller F för de olika varianterna av orienteringskurs. Det huvudsakliga syftet med dessa varianter av orienteringskurser ska vara:
A - Studie- och yrkesplanering
B - Studieteknik
C - Ämnesintroduktion
D - Validering
E - Modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål
F - YrkessvenskaFrysningsdatum
Vid dessa datum så fryser vi en bild av läget i Alvis som sedan blir underlag för utbetalningarna till skolorna Det är viktigt att frånvaro på Sfi och praktik är registrerad och klarmarkerad och att klasslistorna är rensade på samtliga skolformer till dessa datum, dessa gäller för V18:
Januari  
180126
Februari 180223
Mars      180329
April       180423
Maj        180525
Juni       180618
Juli        180720
Slutfrysning 180824
   
 
Betygsbeställningar
Vid betygsbeställning så måste du först välja betygsdokument! 
Samlat betygsdokument - alla kurskoder före GY11
Utdrag ur betygskatalog - alla kurskoder i Vux2012/GY11  OBS! Utdrag ur betygskatalog har olika dokument för varje skolform. Studerande kan beställa betyg via sitt studerandekonto, de måste också välja betygsdokument först och sedan välja kurser. Det går att beställa betyg på engelska. Vid en betygsbeställning kan eleven räkna med att få sitt betyg inom sju arbetsdagar. (Betyg från ungdomsgymnasiet skrivs ut av respektive gymnasieskola.)

Betygsbeställningar för gamla Sfi- och särvuxbetyg
När du beställer betyg för sfi och särvux som gäller kursplaner som gällde före 1 juli 2012 då väljer du "Samlat betygsdokument" och "Visa alla grupper". Betygsbeställningen fungerar inte för dokumenten "SFI (Samlat betygsdokument)" eller "Särvux (Samlat betygsdokument)". Betygsbeställningar görs i Rapporter/Betygsrapporter.

Slutbetyg och kursbetyg till UHRs betygsdatabas BEDA
Vi har skickat in slutbetyg fr o m 2011 och kursbetyg fr o m 2012 till UHR, äldre betyg finns inte i UHRs betygsdatabas. Vi skickar in kursbetyg och slutbetyg för innevarande termin till UHRs betygsdatabas. Alla slutbetyg och gymnasieexamen som utfärdas rapporteras till UHR i samband med utfärdande. Kursbetyg skickas var 14:e dag, oftast på fredagar.


CSN-rapportering
Vi rapporterar till CSN varje dag, uppgifterna kan CSNs handläggare se dagen efter. Vi skickar alltid med uppgifter för innevarande termin samt terminen före och efter. Vid behov kan extra filer skickas. OBS! Det är viktigt att ALLA elever under 20 år, som läser  grundläggande eller gymnasiala kurser, registreras med omfattning i CSN-fliken i Studerandeadministration. Omfattning anges som heltid eller deltid.


Rekommenderade webbläsare för Alvis
I första hand Internet Explorer och Mozilla Firefox eftersom det är dessa webbläsare som nya versioner av Alvis kontrolleras mot. Det är viktigt att så ny version som möjligt används

 

Nyheter

Studieförsäkran uppdaterad lathund
2017-11-21
Lathunden för registrering av studieförsäkran har uppdaterats 171121.

Den finns i Hjälp/Guider under rubriken Studerandeadministration.

Glömt Lösenord!

Har du glömt ditt lösenord klicka här
Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Box 5412, 402 29 Göteborg, Tel. 031-368 30 00
Alvis från Gotit Alvis från Gotit