Hjälpsidor...


 
Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Servicehelger 2016
Sista planerade servicehelg för Alvis under 2016 är: 11 december. Då sker systemunderhåll och kortare driftsstörningar kan förekomma mellan kl 05.30 och 19.

Information till administratörer på skola

Filgeneratorutbildning för UBA
Vi återkommer med ny tid för utbildning för de utbildningstillfällen som fick ställas in.


Alvisträffar för administratörer för hösten 2016
Vi har träffar för Sfi på tisdagar och för komvux på torsdagar, Vi tar upp aktuella frågor, information och kan ha korta utbildningsinslag.

Sfi, tisdagar kl 14.30-16: 6 december
Komvux, torsdagar kl 13.30-15: 8 december
Gemensamma träffar för komvux och sfi, onsdagar kl 13.30-15: 16 november
Lokal: Stora konferensrummet, Rosenlundsgatan 8, plan 6
Dagordning skickas ut via Meddelande i Alvis (till administratörer på UBA) veckan innan mötet.


Alvisträffar för administratörer för våren 2017
SFI, tisdagar kl 14.30-16: 31 januari och 25 april
Komvux, torsdagar kl 13.30-15: 2 februari och 27 april
Gemensamma, onsdagar kl 13.30-15: 15 mars och 31 maj.

Riktlinjer och rutiner
Vuxenutbildningens riktlinjer och rutiner för utbildningsanordnare finns på goteborg.se, en länk dit finns här.

Aktuella studieperioder /161007
Gy och gruv 2017
Jan Grupp/Flex/Distans    2017-01-09 - 2017-05-26     20 veckor
Jan Yrk  2017-01-09 - enligt planering  
Feb Flex/distans         2017-02-13 - 2016-06-30 20 veckor
Mars Grupp 2017-03-20 - 2017-05-26 +
2017-08-07 - 2017-10-13
20 veckor
Mars Yrk 2017-03-20 - enligt planering  
Mars Flex/Distans         2017-03-20 - 2017-06-30 +
2017-07-03 - 2017-08-04
20 veckor
April Flex/Distans   2017-04-24 - 2017-06-30 +
2017-07-03 - 2017-09-08
20 veckor
Maj Flex/Distans 2017-05-29 - 2017-06-30 +
2017-07-03 - 2017-10-13
20 veckor
Fri  = flex/distans, Grupp = lärarledd gruppundervisning

Sfi                  V17: 2017-01-09 – 2017-07-07 (=26 veckor)
                      H17: 2017-08-07 - 2017-12-22  (=20 veckor)

Särvux:         V17 Jan:   2017-01-09 - 2017-06-09  
                     V17 Mars:
2017-03-20 - 2017-06-09 (=12 veckor)
                     H17 Aug:   2017-08-07 - 2017-12-22 (=22 veckor)
                     H17 Okt:    2017-10-16 - 2017-12-22 (=10 veckor)
                     Sista ansökningsdag för respektive start är samma som för komvux.

Fortsättare till våren 2017 /161010
Registreringen av fortsättare inom Gruv, Gy och Särvux ska vara klar senast den 18 november. Även de elever som behöver förlängd studietid (t ex byta från kursdel 1:1 till 1:2) ska vara omregistrerade senast den 18 november. För elever som startat i oktober så ska registreringarna vara så uppdaterade som möjligt till dess. Se utskickat mail för mer info.


Orienteringskurser
Det finns kurskoder för orienteringskurser för respektive skolform. Kurskoderna för de olika skolformerna börjar på GRNORI21 (gruv), KGYORI11 (gy), SGRORI71 (sär gr) och SGYORI61 (sär gy), därefter kommer A, B, C, D, E eller F för de olika varianterna av orienteringskurs. Det huvudsakliga syftet med dessa varianter av orienteringskurser ska vara:
A - Studie- och yrkesplanering
B - Studieteknik
C - Ämnesintroduktion
D - Validering
E - Modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål
F - Yrkessvenska

Kommande ansökningsperioder
Startdatum Ansökningsperiod Kursbesked
når sökande
Fördelning Kursplacering
klar
21 november, flex/distans 2016-09-07 - 2016-10-11 7 november 25 oktober 27 oktober
9 januari, grupp 2016-10-12 - 2016-11-22 19 eller 28 dec    
9 januari, flex/distans 2016-10-12 - 2016-11-22 19 eller 28 dec    
9 januari, yrkesutbildningar 2016-10-12 - 2016-11-01 19 eller 28 dec    
/Uppdaterat 161010

Frysningsdatum
Vid dessa datum så fryser vi en bild av läget i Alvis som sedan blir underlag för utbetalningarna till skolorna Det är viktigt att frånvaro på Sfi och praktik är registrerad och klarmarkerad och att klasslistorna är rensade på samtliga skolformer till dessa datum:
H16:
Juli              160718
Augusti       160822
September 160926
Oktober      161031
November  161121
December  161219
Hela H16   170111
Slutfrysn.   170127

 
Betygsbeställningar
Vid betygsbeställning så måste du först välja betygsdokument! 
Samlat betygsdokument - alla kurskoder före GY11
Utdrag ur betygskatalog - alla kurskoder i Vux2012/GY11  OBS! Utdrag ur betygskatalog har olika dokument för varje skolform. Studerande kan beställa betyg via sitt studerandekonto, de måste också välja betygsdokument först och sedan välja kurser. Det går att beställa betyg på engelska. Vid en betygsbeställning kan eleven räkna med att få sitt betyg inom sju arbetsdagar. (Betyg från ungdomsgymnasiet skrivs ut av respektive gymnasieskola.)

Betygsbeställningar för gamla Sfi- och särvuxbetyg
När du beställer betyg för sfi och särvux som gäller kursplaner som gällde före 1 juli 2012 då väljer du "Samlat betygsdokument" och "Visa alla grupper". Betygsbeställningen fungerar inte för dokumenten "SFI (Samlat betygsdokument)" eller "Särvux (Samlat betygsdokument)". Betygsbeställningar görs i Rapporter/Betygsrapporter.

Slutbetyg och kursbetyg till UHRs betygsdatabas BEDA
Vi har skickat in slutbetyg fr o m 2011 och kursbetyg fr o m 2012 till UHR, äldre betyg finns inte i UHRs betygsdatabas. Vi skickar in kursbetyg och slutbetyg för innevarande termin till betygsdatabasen BEDA. Alla slutbetyg och gymnasieexamen som utfärdas rapporteras till UHR i samband med utfärdande och filen skickas en gång i veckan. Kursbetyg skickas var 14:e dag, oftast på fredagar.

CSN-rapportering
Vi rapporterar till CSN varje måndag, onsdag och fredag. Vi skickar alltid med uppgifter för innevarande termin samt terminen före och efter. Vid behov kan extra filer skickas. OBS! Det är viktigt att ALLA elever under 20 år, som läser  grundläggande eller gymnasiala kurser, registreras med omfattning i CSN-fliken i Studerandeadministration. Omfattning anges som heltid eller deltid.


Rekommenderade webbläsare för Alvis
I första hand Internet Explorer och Mozilla Firefox eftersom det är dessa webbläsare som nya versioner av Alvis kontrolleras mot. Det är viktigt att så ny version som möjligt används

 

Nyheter

Sfi-administratörer: Signal om Sfi-kursplacering
2015-12-15
I alvisversionen som kom 14 dec så finns nu notifiering för antal ansökningar i Sfi-kursplaceringen. För att se dessa så bockar du i notifiering för Sfi-kursplacering under Systemadministration/Personal.

Glömt Lösenord!

Har du glömt ditt lösenord klicka här
Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Box 5412, 402 29 Göteborg, Tel. 031-368 30 00
Alvis från Gotit Alvis från Gotit