Hjälpsidor...

Arbetsmarknad och vuxenutbildning


EU-medborgare får TF-nummer /2018-07-10

Arbetsmarknad och vuxenutbildning har beslutat att ändra alla tillfälliga personnummer för personer som är EU-medborgare till så kallade TF-nummer. De har fram till nu registrerats med EU09/EU19 som fyra sista siffror i personnumret, nu får de istället TF89/TF99 (kvinnor får 89 och män får 99).

Anledningen till att detta genomförs är att EU-nummer inte följer stadens riktlinjer och praxis. Dessutom skapar EU-nummer problem i andra system där dessa nummer inte är giltiga.

Från och med 10 juli 2018 får nya sökande de nya numren och elever som är antagna på termin H18 kommer att få sina tillfälliga personnummer utbytta successivt under hösten. Studium och Utbildningsförvaltningens elever är först ut och dessa nummer byts i juli. Övriga skolors elever ändras från 1 september och framåt, skola för skola.

De personer som får sitt tillfälliga personnummer ändrat får brev om det när det är gjort. Mer information till UBA och internt kommer i augusti.


Obligatorisk med e-post för studerande/sökande
Arbetsmarknad och vuxenutbildning har beslutat att Göteborgs Stad inte längre ska skicka ut pappersbrev till sökande och elever under antagningsperiod samt vid kursbesked. Istället kommer e-post att vara den primära kommunikationskanalen. Förändringen kommer minska miljöpåverkan, korta ledtiden för kommunikationen med elever och reducera kostnaden för staden. De ny reglerna börjar gälla den 1 september 2018.


Information till administratörer på skola

Betygskomplettering till högskolanBildresultat för betyg
Arbvux skickar gymnasiebetyg till UHRs betygsdatabas t o m 21 juni, sedan stängs databasen och vi får vänta till mitten av augusti för att skicka in filer med de betyg som sätts under sommaren. Elever som behöver komplettera med betyg under sommaren får skicka in dem på papper.


Alvisträffar för administratörer för hösten 2018 /180710
Det blir tre gemensamma träffar för administratörer på UBA som arbetar med Alvis. 
Onsdagar, kl 14-16: 12 september, 24 oktober, 5 december
Lokal: Briljanten (Rosenlundsgatan 8, plan 4)

Dagordning skickas ut via Meddelande i Alvis (till administratörer på UBA) veckan innan mötet. Vi är tacksamma om frågor/ämnen som man vill ta upp på mötet eller få information om skickas till Karin Isaksson veckan innan mötet.


Riktlinjer och rutiner
På goteborg.se finns förvaltningens Riktlinjer och rutiner för utbildningsanordnare.


Studieperioder 2018/170915
Gy och gruv 2018
Augusti Grupp 2018-08-06 - 2018-12-21  
Oktober Grupp 2018-10-15 - 2018-12-21  
Augusti flex/distans 2018-08-06 - enl ind studieplan 10v, 15v el 20v
Oktober flex/distans 2018-10-15 - enl ind studieplan 10v, 15v el 20v
November flex/distans 2018-11-19 - enl ind studieplan 10v, 15v el 20v
Augusti Yrk 2108-08-27 - enl skolans planering  

Sfi                 V18: 2018-01-08 - 2018-07-06
                     Sommarkurs etableringselever: 2018-07-09 - 2018-08-03
                     H18: 2018-08-06 . 2018-12-21


Studieperioder 2019 /180629

Sfi
Kursstart 2019-01-07 - kursslut 2019-07-05
Kursstart 2019-08-05 - kursslut 2019-12-20

Sommarkurs Sfi (etableringselever)
Kursstart 2019-07-08 - kursslut 2019-08-02

GR/GY Grupp
Kursstart 2019-01-07 - kursslut 2019-05-24
Kursstart, 1:2, 2019-03-18 - kursslut, 1:2, 2019-05-24
Kursstart, 2:2, 2019-08-05 - kursslut, 2:2, 2019-10-12
Kursstart 2019-08-05 - kursslut 2019-12-20
Kursstart, 1:2, 2019-10-14 - kursslut, 1:2, 2019-12-20
Kursstart, 2:2, 2020-01-07 - kursslut, 2:2, 2020-03-13

GR/GY flex och distans
Kursstart 2019-01-07 - kursslut enligt individuell studieplan på 10, 15 eller 20 veckor
Kursstart 2019-03-18 - kursslut enligt individuell studieplan på 10, 15 eller 20 veckor
Kursstart 2019-05-27 - kursslut enligt individuell studieplan på 10, 15 eller 20 veckor
Kursstart 2019-08-05 - kursslut enligt individuell studieplan på 10, 15 eller 20 veckor
Kursstart 2019-10-14 - kursslut enligt individuell studieplan på 10, 15 eller 20 veckor
Kursstart 2019-11-18 - kursslut enligt individuell studieplan på 10, 15 eller 20 veckor

GY Yrkesutbildningar
Kursstart 2019-01-07 - kursslut enligt skolans planering
Kursstart 2019-04-08 - kursslut enligt skolans planering
Kursstart 2019-08-12 - kursslut enligt skolans planering


Orienteringskurser
Det finns kurskoder för orienteringskurser för respektive skolform. Kurskoderna för de olika skolformerna börjar på GRNORI21 (gruv), KGYORI11 (gy), SGRORI71 (sär gr) och SGYORI61 (sär gy), därefter kommer A, B, C, D, E eller F för de olika varianterna av orienteringskurs. Det huvudsakliga syftet med dessa varianter av orienteringskurser ska vara:
A - Studie- och yrkesplanering
B - Studieteknik
C - Ämnesintroduktion
D - Validering
E - Modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål
F - YrkessvenskaFrysningsdatum
Vid dessa datum så fryser vi en bild av läget i Alvis som sedan blir underlag för utbetalningarna till skolorna Det är viktigt att frånvaro på Sfi och praktik är registrerad och klarmarkerad och att klasslistorna är rensade på samtliga skolformer till dessa datum, dessa gäller för V18:
Januari  
180126

Februari 180223
Mars      180329
April       180423
Maj        180525
Juni       180618
Juli        180720
Slutfrysning 180824
   

Betygsbeställningar
Vid betygsbeställning så måste du först välja betygsdokument! 
  • Samlat betygsdokument - alla kurskoder före GY11
  • Utdrag ur betygskatalog - alla kurskoder i Vux2012/GY11  OBS! Utdrag ur betygskatalog har olika dokument för varje skolform.
Studerande kan beställa betyg via sitt studerandekonto, de måste också välja betygsdokument först och sedan välja kurser. Det går att beställa betyg på engelska. Vid en betygsbeställning kan eleven räkna med att få sitt betyg inom sju arbetsdagar. (Betyg från ungdomsgymnasiet skrivs ut av respektive gymnasieskola.)

Betygsbeställningar för gamla Sfi- och särvuxbetyg
När du beställer betyg för sfi och särvux som gäller kursplaner som gällde före 1 juli 2012 då väljer du "Samlat betygsdokument" och "Visa alla grupper". Betygsbeställningen fungerar inte för dokumenten "SFI (Samlat betygsdokument)" eller "Särvux (Samlat betygsdokument)". Betygsbeställningar görs i Rapporter/Betygsrapporter.

Slutbetyg och kursbetyg till UHRs betygsdatabas BEDA
Vi har skickat in slutbetyg fr o m 2011 och kursbetyg fr o m 2012 till UHR, äldre betyg finns inte i UHRs betygsdatabas. Vi skickar in kursbetyg och slutbetyg för innevarande termin till UHRs betygsdatabas. Alla slutbetyg och gymnasieexamen som utfärdas rapporteras till UHR i samband med utfärdande. Kursbetyg skickas var 14:e dag, oftast på fredagar.


CSN-rapportering
Vi rapporterar till CSN varje dag, uppgifterna kan CSNs handläggare se dagen efter. Vi skickar alltid med uppgifter för innevarande termin samt terminen före och efter. Vid behov kan extra filer skickas. OBS! Det är viktigt att ALLA elever under 20 år, som läser  grundläggande eller gymnasiala kurser, registreras med omfattning i CSN-fliken i Studerandeadministration. Omfattning anges som heltid eller deltid.


Rekommenderade webbläsare för Alvis
I första hand Internet Explorer och Mozilla Firefox eftersom det är dessa webbläsare som nya versioner av Alvis kontrolleras mot. Det är viktigt att så ny version som möjligt används

 

Nyheter

Från 1 september måste du ha en e-postadress när du söker till komvux eller sfi
2018-08-14
När ditt kursbesked för komvux är klart kommer du få ett meddelande till din e-postadress. Kursbeskedet hittar du sedan under "Personliga meddelanden" på ditt studerandekonto.

Om du redan studerar på komvux eller sfi måste du uppdatera dina kontaktuppgifter med en e-postadress om du inte redan har uppgivit en. Det gör du genom att logga in på ditt studerandekonto.

Studieförsäkran uppdaterad lathund
2017-11-21
Lathunden för registrering av studieförsäkran har uppdaterats 171121.

Den finns i Hjälp/Guider under rubriken Studerandeadministration.

Glömt Lösenord!

Har du glömt ditt lösenord klicka här
Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Box 5412, 402 29 Göteborg, Tel. 031-368 30 00
Alvis från Gotit Alvis från Gotit