Hjälpsidor...

Arbetsmarknad och vuxenutbildning


Information till administratörer på skola

Registrering av elever som fortsätter sina kurser/kurspaket H18 /180524 KI
Registrering av fortsättare på H18 för fristående kurser (gy, gruv och särvux) ska vara registrerat senast 14 maj. Även omregistrering från kursdel 1:1 till 1:2 ska vara klart 14 maj. Fortsättare på Sfi ska vara registrerade 21 juni (datum ändrat 180524). Sommar-Sfi och internantagning (till nästa delkurs inom grundläggande vuxenutbilding eller Svenska som andraspråk 1 med start i augusti) ska vara registrerat till 21 juni.

Elever som är registrerade på kurspaket som fortsätter H18 och V19 ska vara registrerat/uppdaterat senast 23 april. Glöm inte rensa bort de elever som avbrutit sin utbildning och inte längre ska vara antagna på kommande terminer.
När registrering av fortsättare är klar så ska pia.ehrs.hutter@arbvux.goteborg.se meddelas.


Betygskomplettering till högskolanBildresultat för betyg
Arbvux skickar gymnasiebetyg till UHRs betygsdatabas t o m 21 juni. För att betygen ska kunna vara godkända så behöver betygskatalogerna vara oss tillhanda senast den 14 juni.


Alvisintroduktion för nya adminstratörer hos UBA - Platser kvar!
Vi erbjuder under våren två tillfällen för nya administratörer hos UBA en introduktion i Alvis. Det blir en generell genomgång av vad Alvis är och kort om hur Alvis fungerar på en nivå som passar de som inte har jobbat med Alvis förut
. Anmälan skickas till karin.isaksson@arbvux.goteborg.se, ange namn, skola och mailadress.
Tid: Fredag 25 maj, kl 9-11


Alvisträffar för administratörer för våren 2018 /180522
Vi justerar upplägget något för Alvisträffarna och ändrar tiden för alla träffarna till 14-16. Tanken är att vi har möte som vanligt kl 14-15 och sista timmen så är ni välkomna med era egna frågor och ärenden som ni behöver hjälp med. Ni får gärna höra av er innan om ni vill utnyttja tiden för egna frågor så att rätt "expert" finns tillgänglig.
SFI, tisdagar kl 14-16: 10 april och 15 maj

Komvux, onsdagar kl 14-16: 11 april och 16 maj
Gemensamma, onsdagar kl 14-16: 7 mars och 20 juni
Lokal: Briljanten (Rosenlundsgatan 8, plan 4)

Dagordning skickas ut via Meddelande i Alvis (till administratörer på UBA) veckan innan mötet. Vi är tacksamma om frågor/ämnen som man vill ta upp på mötet eller få information om skickas till Karin Isaksson veckan innan mötet.


Riktlinjer och rutiner
På goteborg.se finns förvaltningens Riktlinjer och rutiner för utbildningsanordnare.


Aktuella studieperioder /170915
 
Gy och gruv 2018    
Januari Grupp 2018-01-08 - 2018-05-25  
Mars Grupp 2018-03-19 - 2018-05-25  
Augusti Grupp 2018-08-06 - 2018-12-21  
Oktober Grupp 2018-10-15 - 2018-12-21  
Januari flex/distans 2018-01-08 - enl ind studieplan 10v, 15v el 20v
Mars flex/distans 2018-03-19 - enl ind studieplan 10v, 15v el 20v
Maj flex/distans 2018-05-28 - enl ind studieplan 10v, 15v el 20v
Augusti flex/distans 2018-08-06 - enl ind studieplan 10v, 15v el 20v
Oktober flex/distans 2018-10-15 - enl ind studieplan 10v, 15v el 20v
November flex/distans 2018-11-19 - enl ind studieplan 10v, 15v el 20v
Januari Yrk 2018-01-08 - enl skolans planering  
April Yrk 2018-04-09 - enl skolans planering  
Augusti Yrk 2108-08-27 - enl skolans planering  

Sfi                 V18: 2018-01-08 - 2018-07-06
                     Sommarkurs etableringselever: 2018-07-09 - 2018-08-03
                     H18: 2018-08-06 . 2018-12-21

Särvux:         H17 Okt:    2017-10-16 - 2017-12-22 (=10 veckor)

                     Sista ansökningsdag för respektive start är samma som för komvux.


Orienteringskurser
Det finns kurskoder för orienteringskurser för respektive skolform. Kurskoderna för de olika skolformerna börjar på GRNORI21 (gruv), KGYORI11 (gy), SGRORI71 (sär gr) och SGYORI61 (sär gy), därefter kommer A, B, C, D, E eller F för de olika varianterna av orienteringskurs. Det huvudsakliga syftet med dessa varianter av orienteringskurser ska vara:
A - Studie- och yrkesplanering
B - Studieteknik
C - Ämnesintroduktion
D - Validering
E - Modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål
F - YrkessvenskaFrysningsdatum
Vid dessa datum så fryser vi en bild av läget i Alvis som sedan blir underlag för utbetalningarna till skolorna Det är viktigt att frånvaro på Sfi och praktik är registrerad och klarmarkerad och att klasslistorna är rensade på samtliga skolformer till dessa datum, dessa gäller för V18:
Januari  
180126

Februari 180223
Mars      180329
April       180423
Maj        180525
Juni       180618
Juli        180720
Slutfrysning 180824
   

Betygsbeställningar
Vid betygsbeställning så måste du först välja betygsdokument! 
  • Samlat betygsdokument - alla kurskoder före GY11
  • Utdrag ur betygskatalog - alla kurskoder i Vux2012/GY11  OBS! Utdrag ur betygskatalog har olika dokument för varje skolform.
Studerande kan beställa betyg via sitt studerandekonto, de måste också välja betygsdokument först och sedan välja kurser. Det går att beställa betyg på engelska. Vid en betygsbeställning kan eleven räkna med att få sitt betyg inom sju arbetsdagar. (Betyg från ungdomsgymnasiet skrivs ut av respektive gymnasieskola.)

Betygsbeställningar för gamla Sfi- och särvuxbetyg
När du beställer betyg för sfi och särvux som gäller kursplaner som gällde före 1 juli 2012 då väljer du "Samlat betygsdokument" och "Visa alla grupper". Betygsbeställningen fungerar inte för dokumenten "SFI (Samlat betygsdokument)" eller "Särvux (Samlat betygsdokument)". Betygsbeställningar görs i Rapporter/Betygsrapporter.

Slutbetyg och kursbetyg till UHRs betygsdatabas BEDA
Vi har skickat in slutbetyg fr o m 2011 och kursbetyg fr o m 2012 till UHR, äldre betyg finns inte i UHRs betygsdatabas. Vi skickar in kursbetyg och slutbetyg för innevarande termin till UHRs betygsdatabas. Alla slutbetyg och gymnasieexamen som utfärdas rapporteras till UHR i samband med utfärdande. Kursbetyg skickas var 14:e dag, oftast på fredagar.


CSN-rapportering
Vi rapporterar till CSN varje dag, uppgifterna kan CSNs handläggare se dagen efter. Vi skickar alltid med uppgifter för innevarande termin samt terminen före och efter. Vid behov kan extra filer skickas. OBS! Det är viktigt att ALLA elever under 20 år, som läser  grundläggande eller gymnasiala kurser, registreras med omfattning i CSN-fliken i Studerandeadministration. Omfattning anges som heltid eller deltid.


Rekommenderade webbläsare för Alvis
I första hand Internet Explorer och Mozilla Firefox eftersom det är dessa webbläsare som nya versioner av Alvis kontrolleras mot. Det är viktigt att så ny version som möjligt används

 

Nyheter

Stängt på studie- och yrkevägledningen följande dagar i juni
2018-05-21
1 juni

6 juni

15 juni

Studieförsäkran uppdaterad lathund
2017-11-21
Lathunden för registrering av studieförsäkran har uppdaterats 171121.

Den finns i Hjälp/Guider under rubriken Studerandeadministration.

Glömt Lösenord!

Har du glömt ditt lösenord klicka här
Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Box 5412, 402 29 Göteborg, Tel. 031-368 30 00
Alvis från Gotit Alvis från Gotit