Hjälpsidor...

Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Problem med CSN-rapportering!
Vi har fortfarande problem med att skicka in fliler till CSN men vi har skickat in några filer, senaste filen skickades in igår (26 juni). Vi har kontakt med CSN och dom jobbar på att lösa problemet.

Ny version av  Alvis igen!
Onsdag 28 juni, efter kl 17, så läggs en ny version av Alvis ut. Info om versionen finns i Versionsdokumentet som du hittar under Hjälp-knappen. Bland annat så är det förändringar för Kursbesked, Nytt fritextfält för kalleseinfo i Grupp, Individuellt start och slutdatum visas också på kursbeskedet, Fler sorteringsval i sökflikarna.

Servicehelger 2017

Följande datum är det planerade servicehelger för Alvis: 30 juli, 27 augusti, 24 september, 29 oktober, 26 november och 17 december. Det innebär att det från lördag kväll 23:00 till söndag kl 18:00 kan förekomma kortare driftstörningar i Alvis.

Microsoft Office 2016 och Excel-filer från Alvis
Om du jobbar i Excel 2016 och använder Explorer som webbläsare för Alvis så får du problem att öppla de skv-filer som skapas i Alvis (i t ex filgeneratorn) direkt i Excel. Lathund för detta hittar du i Hjälp/Guider/Statistik i Alvis. Det fungerar som tidigare om du öppnar Alvis i webbläsaren Firefox Mozilla.


Information till personal inom socialtjänst och Af
Om du behöver hjälp att hitta i Alvis så finns nu en lathund publicerad i Alvis, du hittar den i Hjälp / Guider under rubriken Studerandeadministration.


Information till administratörer på skola

Studieförsäkran för sjukskrivna elever
Elever som är sjukskrivna ska inte registreras med JA i studieförsäkran i Alvis. Dessa elever ska själva skicka in en blankett till CSN för studieförsäkran för sjukskrivna. /170616 KI
Grupper för fortsättare (kursdel 2:2 osv) kan registreras med JA i studieförsäkran i förväg!


Lärare som glömt sitt lösenord i Alvis
Nu har vi många lärare som kontaktar oss för att de har glömt sina lösenord för Alvis. Det gäller lärare som loggar in med Stadenkonto eller BankID. Eftersom de inte behöver sitt Alvislösenord för att logga in så glömmer dom bort det. Efter fyra felaktiga försök så låses kontot. För att spara betyg i Alvis så krävs det att man verifierar med sitt lösenord för Alvis.
Lärare som kan logga in i Alvis kan gå till Mina inställningar för att få nytt lösenord. Har man fått nytt lösenord så kan man också byta det till ett annat som är lättare att komma ihåg. Mina inställningar hittar man under symbolen för Mina inställningar: 
 .
Vi är tacksamma om ni kan hjälpa era lärare att hitta hur man får nytt lösenord! /Alvis support

Alvisträffar för administratörer för hösten 2017
SFI, tisdagar kl 14.30-16: återkommer med datum
Komvux, torsdagar kl 13.30-15: Återkommer med datum
Gemensamma, onsdagar kl 13.30-15: Återkommer med datum
Lokal: Briljanten (Rosenlundsgatan 8, plan 4)
Dagordning skickas ut via Meddelande i Alvis (till administratörer på UBA) veckan innan mötet.

Riktlinjer och rutiner
Vuxenutbildningens riktlinjer och rutiner för utbildningsanordnare finns på goteborg.se, en länk dit finns här.

Aktuella studieperioder /161212
Gy och gruv 2017
Jan Grupp/Flex/Distans    2017-01-09 - 2017-05-26     20 veckor
Jan Yrk  2017-01-09 - enligt planering  
Feb Flex/distans         2017-02-13 - 2016-06-30 20 veckor
Mars Grupp 2017-03-20 - 2017-05-26 +
2017-08-07 - 2017-10-13
20 veckor
Mars Yrk 2017-03-27 - enligt planering  
Mars Flex/Distans         2017-03-20 - 2017-06-30 +
2017-07-03 - 2017-08-04
20 veckor
April Flex/Distans   INSTÄLLT!  
Maj Flex/Distans INSTÄLLT!  
Aug Yrk 2017-08-14 - enligt planering  
Aug Grupp/Flex/Distans 2017-08-07 - 2017-12-22 20 veckor
Sept Flex/Distans Inställt!  
Okt Grupp/Flex/Distans 2017-10-16 - 2017-12-22 +
2018-01-08 - 2018-03-16
20 veckor
Okt Yrk 2017-10-30 - enligt planering  
Nov Flex/Distans 2017-11-20 - 2017-12-22 +
2018-01-08 - 2018-04-20
20 veckor
Fri  = flex/distans, Grupp = lärarledd gruppundervisning

Sfi                  V17: 2017-01-09 – 2017-07-07 (=26 veckor)
                      H17: 2017-08-07 - 2017-12-22  (=20 veckor)

Särvux:         V17 Jan:   2017-01-09 - 2017-06-09  
                     V17 Mars:
2017-03-20 - 2017-06-09 (=12 veckor)
                     H17 Aug:   2017-08-07 - 2017-12-22 (=20 veckor)
                     H17 Okt:    2017-10-16 - 2017-12-22 (=10 veckor)
                     Sista ansökningsdag för respektive start är samma som för komvux.

Orienteringskurser
Det finns kurskoder för orienteringskurser för respektive skolform. Kurskoderna för de olika skolformerna börjar på GRNORI21 (gruv), KGYORI11 (gy), SGRORI71 (sär gr) och SGYORI61 (sär gy), därefter kommer A, B, C, D, E eller F för de olika varianterna av orienteringskurs. Det huvudsakliga syftet med dessa varianter av orienteringskurser ska vara:
A - Studie- och yrkesplanering
B - Studieteknik
C - Ämnesintroduktion
D - Validering
E - Modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål
F - Yrkessvenska

Kommande ansökningsperioder
Startdatum Ansökningsperiod Kursbesked
når sökande
Fördelning Kursplacering
klar
April-maj: Flex/distans INSTÄLLDA!      
7 augusti, grupp 20170308 - 20170518 26 juni    
7 augusti, flex/distans 20170308 - 20170502 26 juni    
14 augusti, yrkesutbildning 20170410 - 20170502 26 juni    
/Uppdaterat 170412

Frysningsdatum
Vid dessa datum så fryser vi en bild av läget i Alvis som sedan blir underlag för utbetalningarna till skolorna Det är viktigt att frånvaro på Sfi och praktik är registrerad och klarmarkerad och att klasslistorna är rensade på samtliga skolformer till dessa datum:
V17
Januari       170123
Februari     170224
Mars           170329
April            170426
Maj             170526
Juni             170619
Juli              170717

 
Betygsbeställningar
Vid betygsbeställning så måste du först välja betygsdokument! 
Samlat betygsdokument - alla kurskoder före GY11
Utdrag ur betygskatalog - alla kurskoder i Vux2012/GY11  OBS! Utdrag ur betygskatalog har olika dokument för varje skolform. Studerande kan beställa betyg via sitt studerandekonto, de måste också välja betygsdokument först och sedan välja kurser. Det går att beställa betyg på engelska. Vid en betygsbeställning kan eleven räkna med att få sitt betyg inom sju arbetsdagar. (Betyg från ungdomsgymnasiet skrivs ut av respektive gymnasieskola.)

Betygsbeställningar för gamla Sfi- och särvuxbetyg
När du beställer betyg för sfi och särvux som gäller kursplaner som gällde före 1 juli 2012 då väljer du "Samlat betygsdokument" och "Visa alla grupper". Betygsbeställningen fungerar inte för dokumenten "SFI (Samlat betygsdokument)" eller "Särvux (Samlat betygsdokument)". Betygsbeställningar görs i Rapporter/Betygsrapporter.

Slutbetyg och kursbetyg till UHRs betygsdatabas BEDA
Vi har skickat in slutbetyg fr o m 2011 och kursbetyg fr o m 2012 till UHR, äldre betyg finns inte i UHRs betygsdatabas. Vi skickar in kursbetyg och slutbetyg för innevarande termin till UHRs betygsdatabas. Alla slutbetyg och gymnasieexamen som utfärdas rapporteras till UHR i samband med utfärdande. Kursbetyg skickas var 14:e dag, oftast på fredagar.

UHRs betygsdatabas stänger för sommaren 21 juni som är sista rapporteringsdag för oss. Betyg som skickas till BEDA visas på Antagning.se för de som har en aktiv ansökan till högskolan.

CSN-rapportering
Vi rapporterar till CSN varje måndag, onsdag och fredag. Vi skickar alltid med uppgifter för innevarande termin samt terminen före och efter. Vid behov kan extra filer skickas. OBS! Det är viktigt att ALLA elever under 20 år, som läser  grundläggande eller gymnasiala kurser, registreras med omfattning i CSN-fliken i Studerandeadministration. Omfattning anges som heltid eller deltid.


Rekommenderade webbläsare för Alvis
I första hand Internet Explorer och Mozilla Firefox eftersom det är dessa webbläsare som nya versioner av Alvis kontrolleras mot. Det är viktigt att så ny version som möjligt används

 

Nyheter

Glömt Lösenord!

Har du glömt ditt lösenord klicka här
Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Box 5412, 402 29 Göteborg, Tel. 031-368 30 00
Alvis från Gotit Alvis från Gotit