Hjälpsidor...

Arbetsmarknad och vuxenutbildningInformation till administratörer på skola


Ny Alvisversion 20 maj /190514

På måndag 20 maj efter kl 17.00 läggs en ny version av Alvis ut. Läs mer i versionsdokumentet som du hittar i Hjälp.


Betyg till UHR:s betygsdatabas
/190423

Enligt UHR:s tidplan för 2019 är betygsdatabasen öppen för inrapportering av betyg fram till den 20 juni. Betygsdatabasen är stängd 21 juni - 11 augusti. Alla kursbetyg med svenskt personnummer som utfärdas inom vuxenutbildningen i Göteborg skickar vi digitalt in till UHR:s betygsdatabas BEDA. Betygsdatabasen tar inte emot betyg med samordningsnummer eller TF-nummer.

För att ni lättare ska kunna svara på frågor förtydligar vi nedan vilka dagar filen kommer att skickas in. När ni får frågor om betyg från elev kontrollera först om betyget är godkänt i Alvis. Filen skickas in på fredagar och den kommer att innehålla alla betyg som godkänts under veckan. Är fredag en röd dag kommer filen att skickas på en närliggande dag.


Rapporteringsdatum för våren 2019
April:  5, 12, 18, 26
Maj:   3, 10, 17, 24, 31
Juni:  7, 14, 20Viktiga sista datum för betyg V19 /190424
 
För de som ska komplettera till Högskolan

  • Senast 24 maj: Kontakt med vägledare för planering av slutbetyg/examensbevis          
  • Senast 12 juni: Betygskatalogen från skolan ska vara förvaltningen tillhanda
  • Senast 20 juni: Sista filen till UHR kl 13.00               Alvisträffar för administratörer på UBA /180910
Vårens träffar för administratörer på UBA som arbetar med Alvis, blir: 

Tisdagar, kl 14-16:  14 maj och 11 juni

Lokal: Briljanten (Rosenlundsgatan 8, plan 4)

Dagordning skickas ut via Meddelande i Alvis (till administratörer på UBA) veckan innan mötet. Vi är tacksamma om frågor/ämnen som man vill ta upp på mötet eller få information om skickas till Karin Isaksson veckan innan mötet. Sista delen av mötet är avsatt för att man ska kunna ta upp egna frågor med oss efter ordinarie möte.Riktlinjer och rutiner
På goteborg.se finns förvaltningens Riktlinjer och rutiner för utbildningsanordnare.Studieperioder 2019 /180629

Sfi
Kursstart 2019-01-07 - kursslut 2019-07-05
Kursstart 2019-08-05 - kursslut 2019-12-20

Sommarkurs Sfi (etableringselever)
Kursstart 2019-07-08 - kursslut 2019-08-02

GR/GY Grupp
Kursstart 2019-01-07 - kursslut 2019-05-24
Kursstart, 1:2, 2019-03-18 - kursslut, 1:2, 2019-05-24
Kursstart, 2:2, 2019-08-05 - kursslut, 2:2, 2019-10-11
Kursstart 2019-08-05 - kursslut 2019-12-20
Kursstart, 1:2, 2019-10-14 - kursslut, 1:2, 2019-12-20
Kursstart, 2:2, 2020-01-07 - kursslut, 2:2, 2020-03-13

GR/GY flex och distans
Kursstart 2019-01-07 - kursslut enligt individuell studieplan på 10, 15 eller 20 veckor
Kursstart 2019-03-18 - kursslut enligt individuell studieplan på 10, 15 eller 20 veckor
Kursstart 2019-05-27 - kursslut enligt individuell studieplan på 10, 15 eller 20 veckor
Kursstart 2019-08-05 - kursslut enligt individuell studieplan på 10, 15 eller 20 veckor
Kursstart 2019-10-14 - kursslut enligt individuell studieplan på 10, 15 eller 20 veckor
Kursstart 2019-11-18 - kursslut enligt individuell studieplan på 10, 15 eller 20 veckor

GY Yrkesutbildningar
Kursstart 2019-01-07 - kursslut enligt skolans planering
Kursstart 2019-04-08 - kursslut enligt skolans planering
Kursstart 2019-08-12 - kursslut enligt skolans planering
 

Ansökningsperioder för start H19

  • Yrkesutbildning med start 12 augusti: 10 april - 7 maj (kursbesked 25 juni)
  • Gruppundervisning med start 5 augusti: 8 april - 7 maj (kursbesked 25 juni)
  • Flexibla kurser/distans med start 5 augusti: 8 april - 23 april (kursbesked 25 juni)

Orienteringskurser
Det finns kurskoder för orienteringskurser för respektive skolform. Kurskoderna för de olika skolformerna börjar på GRNORI21 (gruv), KGYORI11 (gy), SGRORI71 (sär gr) och SGYORI61 (sär gy), därefter kommer A, B, C, D, E, F, G eller H för de olika varianterna av orienteringskurs. Det huvudsakliga syftet med dessa varianter av orienteringskurser ska vara:
A - Studie- och yrkesplanering
B - Studieteknik
C - Ämnesintroduktion
D - Validering
E - Modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål
F - Yrkessvenska
G - Grundläggande digital kompetens
H - Kunskap om arbetsliv och arbetsmarknad i SverigeFrysningsdatum /180904
Vid dessa datum så fryser vi en bild av läget i Alvis som sedan blir underlag för utbetalningarna till skolorna Det är viktigt att frånvaro på Sfi och praktik är registrerad och klarmarkerad och att klasslistorna är rensade på samtliga skolformer till dessa datum, dessa gäller för H18:

December   181217
Januari        190108 (datum justerat 2018-11-05)
Slutfrysning 190125

V19:
Januari        190128
Februari       190225
Mars            190325
April             190426
Maj              190527
Juni             190624
Juli              190722
Augusti        190823   Slutfrysning V19


Betygsbeställningar
Vid betygsbeställning så måste du först välja betygsdokument! 
  • Samlat betygsdokument - alla kurskoder före GY11
  • Utdrag ur betygskatalog - alla kurskoder i Vux2012/GY11  OBS! Utdrag ur betygskatalog har olika dokument för varje skolform.
Studerande kan beställa betyg via sitt studerandekonto, de måste också välja betygsdokument först och sedan välja kurser. Det går att beställa betyg på engelska. Vid en betygsbeställning kan eleven räkna med att få sitt betyg inom sju arbetsdagar. (Betyg från ungdomsgymnasiet skrivs ut av respektive gymnasieskola.)

Betygsbeställningar för gamla Sfi- och särvuxbetyg
När du beställer betyg för sfi och särvux som gäller kursplaner som gällde före 1 juli 2012 då väljer du "Samlat betygsdokument" och "Visa alla grupper". Betygsbeställningen fungerar inte för dokumenten "SFI (Samlat betygsdokument)" eller "Särvux (Samlat betygsdokument)". Betygsbeställningar görs i Rapporter/Betygsrapporter.

Slutbetyg och kursbetyg till UHRs betygsdatabas BEDA
Vi har skickat in slutbetyg fr o m 2011 och kursbetyg fr o m 2012 till UHR, äldre betyg finns inte i UHRs betygsdatabas. Vi skickar in kursbetyg och slutbetyg för innevarande termin till UHRs betygsdatabas. Alla slutbetyg och gymnasieexamen som utfärdas rapporteras till UHR i samband med utfärdande. Kursbetyg skickas varje vecka, oftast på fredagar.


CSN-rapportering
Vi rapporterar till CSN varje dag, uppgifterna kan CSNs handläggare se dagen efter. Vi skickar alltid med uppgifter för innevarande termin samt terminen före och efter. Vid behov kan extra filer skickas. OBS! Det är viktigt att ALLA elever under 20 år, som läser  grundläggande eller gymnasiala kurser, registreras med omfattning i CSN-fliken i Studerandeadministration. Omfattning anges som heltid eller deltid.


Rekommenderade webbläsare för Alvis
I första hand Internet Explorer och Mozilla Firefox eftersom det är dessa webbläsare som nya versioner av Alvis kontrolleras mot. Det är viktigt att så ny version som möjligt används.
Test av webblänk till goteborg.se

 

Nyheter

Ändrade öppettider för studie- och yrkesvägledning
2019-05-03
Stängt: torsdag 9 majKomplettera dina betyg till högskolan/universitet
2019-04-17
Från 2012 skickar Arbetsmarknad och vuxenutbildning in alla kursbetyg till Universitets- och högskolerådets (UHR) betygsdatabas. Kursbetygen skickas in varje vecka. Det betyder att du inte behöver beställa dina betyg för att skicka till antagningen.se. Har du betyg som är äldre än 2012 eller ett tillfälligt personnummer måste du beställa betygen och skicka in dem själv till antagningen.se.Läs mer om komplettering av betyg till högskola/universitet.Du kan inte önska skola när du söker till kursstarten i augusti
2019-04-07
Det pågår en upphandling av kommunal vuxenutbildning i Göteborg. Därför är det inte möjligt att i dagsläget önska skola till augustistarten. För mer information goteborg.se/arbvuxOm du söker flera kurser försöker vi att ordna så att du kan studera kurserna på samma skola, om det är möjligt. Om du söker en yrkesutbildning studerar du alla kurserna på samma skola.Om du redan är elev på en skola kommer vi i första hand underlätta att du ska fortsätta studera där men det kan även innebära byte av skola.

Glömt Lösenord!

Har du glömt ditt lösenord klicka här
Arbetsmarknad och vuxenutbildning, , 402 29 Göteborg, Tel. 031-368 30 00
Alvis från Gotit Alvis från Gotit