Hjälpsidor...

Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Ny version!
4 april, kl 17, läggs en ny version av Alvis ut. I nya versionen finns möjlighet att registrera vilken specialisering en elev läser på en specialiseringskurskod. Fungerar på ungefär samma sätt som gymnasiearbete. Läs mer i versionsdokumentet under Hjälp.

Servicehelger 2017

Följande datum är det planerade servicehelger för Alvis: 23 april, 21 maj, 18 juni, 30 juli, 27 augusti, 24 september, 29 oktober, 26 november och 17 december. Det innebär att det från lördag kväll 23:00 till söndag kl 18:00 kan förekomma kortare driftstörningar i Alvis.

Viktigt meddelande!
Beslut av utbildningschef Johan Roos, 170209:
- Utbildningsanordnare för gymnasiala kurser på grupp kommer att få en ekonomisk ersättning för att kunna starta kurser med få deltagare. Ersättningens storlek meddelas berörda inom kort.
- Kursstarterna för flex och distans 24 april respektive 25 maj ställs in.
- Ansökningsperioden till flex och distans med kursstart 7 augusti ändras till 8 mars-9 maj. Det blir då samma ansökningsperiod som till grupp.
- Nuvarande elever på flex och distans kommer att få möjlighet att läsa kurser från 24 april till 4 augusti om syftet med kurserna är behörighet för vidare studier. Hur det praktiskt ska gå till återkommer vi om snarast möjligt.


Information till administratörer på skola

Lärare som glömt sitt lösenord i Alvis
Nu har vi många lärare som kontaktar oss för att de har glömt sina lösenord för Alvis. Det gäller lärare som loggar in med Stadenkonto eller BankID. Eftersom de inte behöver sitt Alvislösenord för att logga in så glömmer dom bort det. Efter fyra felaktiga försök så låses kontot. För att spara betyg i Alvis så krävs det att man verifierar med sitt lösenord för Alvis.
Lärare som kan logga in i Alvis kan gå till Mina inställningar för att få nytt lösenord. Har man fått nytt lösenord så kan man också byta det till ett annat som är lättare att komma ihåg. Mina inställningar hittar man under symbolen för Mina inställningar: 
 .
Vi är tacksamma om ni kan hjälpa era lärare att hitta hur man får nytt lösenord! /Alvis support

Alvisträffar för administratörer för våren 2017
SFI, tisdagar kl 14.30-16: 31 januari och 25 april
Komvux, torsdagar kl 13.30-15: 2 februari och ONSDAG 26 april  OBS! Ändrad dag
Gemensamma, onsdagar kl 13.30-15: 1 mars och 31 maj.
Lokal: Stora konferensrummet, Rosenlundsgatan 8, plan 6
Dagordning skickas ut via Meddelande i Alvis (till administratörer på UBA) veckan innan mötet.

Riktlinjer och rutiner
Vuxenutbildningens riktlinjer och rutiner för utbildningsanordnare finns på goteborg.se, en länk dit finns här.

Aktuella studieperioder /161212
Gy och gruv 2017
Jan Grupp/Flex/Distans    2017-01-09 - 2017-05-26     20 veckor
Jan Yrk  2017-01-09 - enligt planering  
Feb Flex/distans         2017-02-13 - 2016-06-30 20 veckor
Mars Grupp 2017-03-20 - 2017-05-26 +
2017-08-07 - 2017-10-13
20 veckor
Mars Yrk 2017-03-27 - enligt planering  
Mars Flex/Distans         2017-03-20 - 2017-06-30 +
2017-07-03 - 2017-08-04
20 veckor
April Flex/Distans   INSTÄLLT!  
Maj Flex/Distans INSTÄLLT!  
Aug Yrk 2017-08-14 - enligt planering  
Aug Grupp/Flex/Distans 2017-08-07 - 2017-12-22 20 veckor
Sept Flex/Distans 2017-09-11 - 2017-12-22 +
2018-01-08 - 2018-02-09
20 veckor
Okt Grupp/Flex/Distans 2017-10-16 - 2017-12-22 +
2018-01-08 - 2018-03-16
20 veckor
Okt Yrk 2017-10-30 - enligt planering  
Nov Flex/Distans 2017-11-20 - 2017-12-22 +
2018-01-08 - 2018-04-20
20 veckor
Fri  = flex/distans, Grupp = lärarledd gruppundervisning

Sfi                  V17: 2017-01-09 – 2017-07-07 (=26 veckor)
                      H17: 2017-08-07 - 2017-12-22  (=20 veckor)

Särvux:         V17 Jan:   2017-01-09 - 2017-06-09  
                     V17 Mars:
2017-03-20 - 2017-06-09 (=12 veckor)
                     H17 Aug:   2017-08-07 - 2017-12-22 (=20 veckor)
                     H17 Okt:    2017-10-16 - 2017-12-22 (=10 veckor)
                     Sista ansökningsdag för respektive start är samma som för komvux.

Orienteringskurser
Det finns kurskoder för orienteringskurser för respektive skolform. Kurskoderna för de olika skolformerna börjar på GRNORI21 (gruv), KGYORI11 (gy), SGRORI71 (sär gr) och SGYORI61 (sär gy), därefter kommer A, B, C, D, E eller F för de olika varianterna av orienteringskurs. Det huvudsakliga syftet med dessa varianter av orienteringskurser ska vara:
A - Studie- och yrkesplanering
B - Studieteknik
C - Ämnesintroduktion
D - Validering
E - Modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål
F - Yrkessvenska

Kommande ansökningsperioder
Startdatum Ansökningsperiod Kursbesked
når sökande
Fördelning Kursplacering
klar
April-maj: Flex/distans INSTÄLLDA!      
7 augusti, grupp 20170308 - 20170518 26 juni    
7 augusti, flex/distans 20170308 - 20170502 26 juni    
14 augusti, yrkesutbildning 20170410 - 20170502 26 juni    
/Uppdaterat 170412

Frysningsdatum
Vid dessa datum så fryser vi en bild av läget i Alvis som sedan blir underlag för utbetalningarna till skolorna Det är viktigt att frånvaro på Sfi och praktik är registrerad och klarmarkerad och att klasslistorna är rensade på samtliga skolformer till dessa datum:
V17
Januari       170123
Februari     170224
Mars           170329
April            170426
Maj             170526
Juni             170619
Juli              170717

 
Betygsbeställningar
Vid betygsbeställning så måste du först välja betygsdokument! 
Samlat betygsdokument - alla kurskoder före GY11
Utdrag ur betygskatalog - alla kurskoder i Vux2012/GY11  OBS! Utdrag ur betygskatalog har olika dokument för varje skolform. Studerande kan beställa betyg via sitt studerandekonto, de måste också välja betygsdokument först och sedan välja kurser. Det går att beställa betyg på engelska. Vid en betygsbeställning kan eleven räkna med att få sitt betyg inom sju arbetsdagar. (Betyg från ungdomsgymnasiet skrivs ut av respektive gymnasieskola.)

Betygsbeställningar för gamla Sfi- och särvuxbetyg
När du beställer betyg för sfi och särvux som gäller kursplaner som gällde före 1 juli 2012 då väljer du "Samlat betygsdokument" och "Visa alla grupper". Betygsbeställningen fungerar inte för dokumenten "SFI (Samlat betygsdokument)" eller "Särvux (Samlat betygsdokument)". Betygsbeställningar görs i Rapporter/Betygsrapporter.

Slutbetyg och kursbetyg till UHRs betygsdatabas BEDA
Vi har skickat in slutbetyg fr o m 2011 och kursbetyg fr o m 2012 till UHR, äldre betyg finns inte i UHRs betygsdatabas. Vi skickar in kursbetyg och slutbetyg för innevarande termin till betygsdatabasen BEDA. Alla slutbetyg och gymnasieexamen som utfärdas rapporteras till UHR i samband med utfärdande och filen skickas en gång i veckan. Kursbetyg skickas var 14:e dag, oftast på fredagar.

CSN-rapportering
Vi rapporterar till CSN varje måndag, onsdag och fredag. Vi skickar alltid med uppgifter för innevarande termin samt terminen före och efter. Vid behov kan extra filer skickas. OBS! Det är viktigt att ALLA elever under 20 år, som läser  grundläggande eller gymnasiala kurser, registreras med omfattning i CSN-fliken i Studerandeadministration. Omfattning anges som heltid eller deltid.


Rekommenderade webbläsare för Alvis
I första hand Internet Explorer och Mozilla Firefox eftersom det är dessa webbläsare som nya versioner av Alvis kontrolleras mot. Det är viktigt att så ny version som möjligt används

 

Nyheter

Glömt Lösenord!

Har du glömt ditt lösenord klicka här
Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Box 5412, 402 29 Göteborg, Tel. 031-368 30 00
Alvis från Gotit Alvis från Gotit