Hjälpsidor...

Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Servicehelger 2017
Följande datum är det planerade servicehelger för Alvis: 24 september, 29 oktober, 26 november och 17 december. Det innebär att det från lördag kväll 23:00 till söndag kl 18:00 kan förekomma kortare driftstörningar i Alvis.

Information till administratörer på skola

Studieförsäkran
Lathunden för registrering av studieförsäkran är uppdaterad, och du hittar den under Hjälp/Guider under rubrik Studerandeadministration. Vi har justerat status Återbud och Ej påbörjat så att dessa status genererar Nej i Studieförsäkran med automatik.

Ändrad tid för Alvisträff komvux samt infomöte med CSN

Vi flyttar Alvisträff för komvux 16 nov till fredag 24 november kl 10-11.30, pga EU-toppmötet. Ifall det skulle bli problem att ta sig hit.
Vi har fått möjlighet att träffa CSN för ett kort infomöte samma dag, fredag 24 november kl 8.30-9-30. CSN är i stan för att vara på mässan Kunskap och Framtid. Vi skickar ut en separat kallelse om detta och vill att ni annäler er till oss. Båda mötena är i Briljanten, plan 4, Rosenlundsgatan 8.
/Karin I 171017


Alvisträffar för administratörer för hösten 2017
SFI, tisdagar kl 14.30-16: 12 september, 14 november
Komvux, torsdagar kl 13.30-15: 7 september, 16 november fredag 24 nov, kl 10-11.30
Gemensamma, onsdagar kl 13.30-15: 11 oktober, 13 december
Lokal: Briljanten (Rosenlundsgatan 8, plan 4)
Dagordning skickas ut via Meddelande i Alvis (till administratörer på UBA) veckan innan mötet.

Riktlinjer och rutiner
Vuxenutbildningens riktlinjer och rutiner för utbildningsanordnare finns på goteborg.se, en länk dit finns här.

Aktuella studieperioder /170915
Gy och gruv 2017
Okt Grupp/Flex/Dist. 2017-10-16 - 2017-12-22 +
2018-01-08 - 2018-03-16
20 veckor
Okt Yrk 2017-10-30 - enligt planering  
Nov Flex/Distans 2017-11-27 - 2017-12-22 +
2018-01-08 - 2018-04-27
20 veckor
Gy och gruv 2018    
Januari Grupp 2018-01-08 - 2018-05-25  
Mars Grupp 2018-03-19 - 2018-05-25  
Augusti Grupp 2018-08-06 - 2018-12-21  
Oktober Grupp 2018-10-15 - 2018-12-21  
Januari flex/distans 2018-01-08 - enl ind studieplan 10v, 15v el 20v
Mars flex/distans 2018-03-19 - enl ind studieplan 10v, 15v el 20v
Maj flex/distans 2018-05-28 - enl ind studieplan 10v, 15v el 20v
Augusti flex/distans 2018-08-06 - enl ind studieplan 10v, 15v el 20v
Oktober flex/distans 2018-10-15 - enl ind studieplan 10v, 15v el 20v
November flex/distans 2018-11-26 - enl ind studieplan 10v, 15v el 20v
Januari Yrk 2018-01-08 - enl skolans planering  
April Yrk 2018-04-09 - enl skolans planering  
Augusti Yrk 2108-08-27 - enl skolans planering  

Sfi                 H17: 2017-08-07 - 2017-12-22  (=20 veckor)
                     V18: 2018-01-08 - 2018-07-06
                     Sommarkurs etableringselever: 2018-07-09 - 2018-08-03
                     H18: 2018-08-06 . 2018-12-21

Särvux:         H17 Okt:    2017-10-16 - 2017-12-22 (=10 veckor)

                     Sista ansökningsdag för respektive start är samma som för komvux.


Orienteringskurser
Det finns kurskoder för orienteringskurser för respektive skolform. Kurskoderna för de olika skolformerna börjar på GRNORI21 (gruv), KGYORI11 (gy), SGRORI71 (sär gr) och SGYORI61 (sär gy), därefter kommer A, B, C, D, E eller F för de olika varianterna av orienteringskurs. Det huvudsakliga syftet med dessa varianter av orienteringskurser ska vara:
A - Studie- och yrkesplanering
B - Studieteknik
C - Ämnesintroduktion
D - Validering
E - Modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål
F - YrkessvenskaFrysningsdatum
Vid dessa datum så fryser vi en bild av läget i Alvis som sedan blir underlag för utbetalningarna till skolorna Det är viktigt att frånvaro på Sfi och praktik är registrerad och klarmarkerad och att klasslistorna är rensade på samtliga skolformer till dessa datum:
H17
Juli                 170717
Augusti           170825
September     170925
Oktober          171030
November      171124
December       171218
Januari för H17    180109
Slutfrysning H17   180125

 
Betygsbeställningar
Vid betygsbeställning så måste du först välja betygsdokument! 
Samlat betygsdokument - alla kurskoder före GY11
Utdrag ur betygskatalog - alla kurskoder i Vux2012/GY11  OBS! Utdrag ur betygskatalog har olika dokument för varje skolform. Studerande kan beställa betyg via sitt studerandekonto, de måste också välja betygsdokument först och sedan välja kurser. Det går att beställa betyg på engelska. Vid en betygsbeställning kan eleven räkna med att få sitt betyg inom sju arbetsdagar. (Betyg från ungdomsgymnasiet skrivs ut av respektive gymnasieskola.)

Betygsbeställningar för gamla Sfi- och särvuxbetyg
När du beställer betyg för sfi och särvux som gäller kursplaner som gällde före 1 juli 2012 då väljer du "Samlat betygsdokument" och "Visa alla grupper". Betygsbeställningen fungerar inte för dokumenten "SFI (Samlat betygsdokument)" eller "Särvux (Samlat betygsdokument)". Betygsbeställningar görs i Rapporter/Betygsrapporter.

Slutbetyg och kursbetyg till UHRs betygsdatabas BEDA
Vi har skickat in slutbetyg fr o m 2011 och kursbetyg fr o m 2012 till UHR, äldre betyg finns inte i UHRs betygsdatabas. Vi skickar in kursbetyg och slutbetyg för innevarande termin till UHRs betygsdatabas. Alla slutbetyg och gymnasieexamen som utfärdas rapporteras till UHR i samband med utfärdande. Kursbetyg skickas var 14:e dag, oftast på fredagar.


CSN-rapportering
Vi rapporterar till CSN varje dag, uppgifterna kan CSNs handläggare se dagen efter. Vi skickar alltid med uppgifter för innevarande termin samt terminen före och efter. Vid behov kan extra filer skickas. OBS! Det är viktigt att ALLA elever under 20 år, som läser  grundläggande eller gymnasiala kurser, registreras med omfattning i CSN-fliken i Studerandeadministration. Omfattning anges som heltid eller deltid.


Rekommenderade webbläsare för Alvis
I första hand Internet Explorer och Mozilla Firefox eftersom det är dessa webbläsare som nya versioner av Alvis kontrolleras mot. Det är viktigt att så ny version som möjligt används

 

Nyheter

Studieförsäkran!
2017-08-09
Till Alla skoladministratörer:
Alla elever (för alla studiemedelsberättigade kurser) ska registreras med Studieförsäkran = Ja/Nej så snart som möjligt efter kursstart.
Eleverna får inte ut sina studiemedel om vi inte har rapporterat JA i Studieförsäkran.

Detta registreras i Studerandeadministration, flik Grupp/Studerande (3). Välj Registrera studieförsäkran i Urval. Grön plupp står för JA, röd för NEJ och den gula står för att registrering saknas. Vi skickar CSN-fil där detta finns med varje dag.

Alvis support

Glömt Lösenord!

Har du glömt ditt lösenord klicka här
Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Box 5412, 402 29 Göteborg, Tel. 031-368 30 00
Alvis från Gotit Alvis från Gotit